M065-แก้วเซรามิค

M065-แก้วเซรามิค

แก้วเซรามิค Stoneware   เป็นแก้วเซรามิคขนาดกลาง  มีรูปทรงผอมเพรียวสูง

หูจับที่ Design ออกมาสมส่วน    เหมาะมากสำหรับงานแก้วเซรามิคพิมพ์โลโก้ร้าน ,บริษัท  เพื่อแจกเป็นของที่ระลึก

ทำจากเซรามิคเกรดA    คุณภาพเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำ
Size: W76 x H107 mm.

Add to WishlistAdd to Compare